digitaal lesgeven

Herhaling leidt tot succes

Replicatie is een gevoelig onderwerp in een beroep als het onderwijs, waar lesgeven vaak wordt beschreven als zowel een kunst als een wetenschap. Professionele opvoeders worstelen vaak met het idee van een voorgeschreven of wetenschappelijke benadering van lesgeven en leren, ook al weten we dat er ontdekkingen zijn gedaan in de hersenwetenschap die hebben aangetoond dat er een wetenschappelijke benadering van onderwijs is die studenten kan helpen bij het leren.

Processen repliceren

Productie- en dienstverlenende industrieën buiten het onderwijs lopen in sommige gevallen jaren voor op het onderwijsveld als het gaat om het begrijpen van het belang van replicatie. In de particuliere sector drijft kwaliteit de noodzaak om processen te repliceren.

De particuliere sector heeft zich gerealiseerd dat om de kwaliteit sterk te verbeteren, ze eerst repliceerbare processen moesten kunnen documenteren.

Het vermogen om een ​​proces te documenteren en vervolgens te repliceren is cruciaal voor de kwaliteit van het goed of de dienst die aan de klant wordt geleverd. Het is die documentatie waarmee actoren die bij het proces betrokken zijn, essentiële overdrachten en maatregelen kunnen zien om ervoor te zorgen dat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan. Het is dan het vermogen om te repliceren dat leidt tot innovatie.

Digitale school

Voor een praktisch voorbeeld bij digitaal lesgeven op school, overweeg het volgende. De online docenten van een school komen samen om best practices te bespreken wanneer ze asynchroon met hun leerlingen werken. Ze zijn het er allemaal over eens dat een eerste keer online student het grootste risico loopt om zijn cursus niet succesvol af te ronden in vergelijking met ervaren online studenten.

Ze hebben de gegevens bestudeerd en denken dat de gegevens hun hypothese bevestigen. De docenten zijn het erover eens dat een standaardpraktijk die moet worden herhaald, ongeacht de cursus die wordt gegeven, een live videodiscussie is met elke nieuwe student.

Dit wordt gedocumenteerd en vervolgens gerepliceerd op het volledige digitale platform van de school. Uit de gegevens aan het einde van het jaar blijkt dat het percentage studenten dat voor het eerst online is gekomen statistisch significant is gestegen.

Succes

Toen ze hun succes zagen dat alleen mogelijk werd gemaakt door de mogelijkheid om de ervaring in de hele organisatie te repliceren, besluiten (innoveren) de docenten dat ze videofeedback moeten gaan achterlaten op alle summatieve beoordelingen. De replicatie was essentieel voor de organisatie om samen te groeien en te innoveren. Zonder replicatie zou de kwaliteit voor elke student sterk variëren, afhankelijk van de leraar en zou de organisatie niet op een goede plek zijn geweest om te innoveren.

In de eerste plaats dienen de digitale leermiddelen van de studenten op orde te zijn, maar in de tweede plaats is herhaling van de stof en de nadruk hierop leggen van groot belang voor het goed oppikken van de stof.