Agressie vermijden

Leer om te gaan met agressief gedrag

Het gebeurt nog steeds regelmatig dat hulpverleners te maken krijgen met agressief gedrag. In het ergste geval worden ze zelfs fysiek aangevallen door omstanders. Dat is natuurlijk volkomen onwenselijk. Als hulpverlener ben je ter plekke om hulp te verlenen en wil je niet ook nog moeten omgaan met agressieve omstanders. Een ongeval is vaak een stressvolle situatie waardoor omstanders ook op een andere manier reageren dan ze anders doen. Bij sommige mensen kan stress in bepaalde gevallen leiden tot agressief gedrag. Om als hulpverlener toch nog goed je werk te kunnen doen is het cruciaal dat je in dergelijke situaties om kunt gaan met agressief gedrag. Agressie vermijden kan een belangrijke vaardigheid zijn om optimale hulp te bieden aan slachtoffers.

Agressie vermijden

Manieren om agressief gedrag te voorkomen

Zoals gezegd is een ongeval voor de meeste mensen een stressvolle situatie. Dat geldt ook voor jou als hulpverlener. Door het aannemen van een open houding kom je vriendelijker over. Door de stress kunnen mensen de neiging hebben om kortaf en onvriendelijk te worden. Probeer daarom altijd zo ontspannen mogelijk te communiceren en te handelen. Als jij rustig overkomt dan geeft omstanders dat ook een beter gevoel. Een tweede tip is om omstanders, familieleden en vrienden te betrekken bij de hulp. Tijdens een crisissituatie voelt het vaak beter als je het gevoel hebt dat je ook wat doet. Het gevoel van machteloosheid neemt af en daardoor ook de stress en kans op agressie. Je kunt omstanders bijvoorbeeld inschakelen om alarmdiensten te bellen of het verkeer af te zetten. Zorg er wel altijd voor dat jij als getrainde hulpverlener de leiding neemt. Door duidelijk aan te geven dat je weet wat je doet hebben andere de kans om te kalmeren. Geef daarom altijd duidelijke instructies en vertel anderen wat je doet. Zorg er in alle gevallen voor dat jij als hulpverlener veilig kan werken.